Les missions a la parròquia

Cert que si nosaltres no anem a les missions, les missions vénen a nosaltres. L’Església és missionera per naturalesa. L’anunci de l’evangeli és missió de tot batejat. El cap de setmana passat va ser entre nosaltres Mn. Ixai, missioner a l’Amazònia, a l’Ecuador. Dissabte es va trobar amb el grup de nois i noies de catequesi de confirmació. I va celebrar les misses de dissabte i diumenge. Ens va fer sentir la proximitat de l’Església universal.