Caritas

La caritat és el fruit de l’amor diví. La caritat és l’amor fratern dels deixebles de Crist, viscut en la comunió eclesial i alimentat per l’Eucaristia, que és el sagrament de la caritat. L’accepció del terme caritas, ja ens indica el caràcter generós i gratuït de l’amor cristià. Per això, moguts pel zel apostòlic, tota comunitat cristiana procura viure la caritat, a través de la institució eclesial. En aquest sentit, Caritas parroquial de Tona és hereva d’una llarga trajectòria de sincera correspondència a la missió de l’Església de procurar el pa dels pobres i l’acollida i acompanyament dels qui viuen moments o en circumstàncies que requereixen ajuda i sosteniment.

L’acció de Caritas parroquial de Tona té com a objectius actuals atendre les necessitats més precàries, espirituals i materials dels germans, acollint els pobres com s’acull al mateix Crist. Organitzada a través del Consell parroquial de Càritas, la discreció i l’acompanyament constitueixen els criteris de treball d’aquest grup de voluntàries. És a través d’uns projectes concrets que, procurem compartir les necessitats i ajudar els nostres germans necessitats.

Caritas parroquial

Directora: Judit Alsina

Plaça de l’església, 12

08551 – Tona

tel. 93 812 40 77

caritas.tona@gmail.com

 

Horari d’acollida

Els divendres de 6 a 8 del vespre.