Catequesi

La catequesi d’iniciació cristiana és un procés de formació que té com a objectiu acompanyar i ajudar a créixer aquells infants que han rebut el baptisme i, bo i acollint el do de la fe, inicien el seu propi camí de vivència en el marc de la comunitat cristiana. Els primers dos anys de catequesi culminen amb la recepció de l’eucaristia, la primera comunió. Després de la primera comunió continuen l’itinerari formatiu per tal de rebre el Sagrament de la Confirmació.

La catequesi  no s’esgota en el procés d’iniciació dels infants ja batejats. En la nostra parròquia hi ha un grup de catequesi d’adults que fa anys es reuneix per aprofundir en el misteri  de Crist a través del coneixement i la interpretació de la Sagrada Escriptura. Per altra banda, en aquest moment hi ha també un grup de catecúmens adults que es prepararen per rebre els Sagraments de la iniciació cristiana. I encara hi ha un grup de pre-catequesi, que són els petits de la casa: Infants en edat pre-escolar que, amb una didàctica adaptada al seu univers, s’inicien en la descoberta.

En el camí d’iniciació dels infants, l’estil catequètic que hem adaptat, prioritza una didàctica a partir d’una metodologia  contemporània  basada en el llenguatge narratiu i la visualització, en el compartir des del cor de la vida i la iniciació en la pregària del cor. L’oratori dels infants és un espai privilegiat per a l’oració, en el que els infants aprenen a interioritzar i relacionar-se amb Jesús, el Senyor.

El consell de les catequistes, en nom de la comunitat, porta a terme la missió evangelitzadora i formativa dels qui, moguts pel Sant Esperit, volen emprendre el camí de la confiança per acollir el misteri de la salvació.