Els Sagraments

Els Sagraments són els signes visibles instituïts per Crist i confiats a l’Església, on es fa present Jesucrist a través de l’Esperit Sant amb accions simbòliques. Els sagraments, doncs, són els signes que fan possible el creixement en la gràcia i la vida divina. Contenen la plenitud de l’anunci de la salvació.

La parròquia, comunitat de fe, acull els qui volen seguir Crist, el Senyor. La celebració dels Sagraments té el seu moment i pren el seu sentit en el marc de la celebració litúrgica del Misteri cristià. El Sagrament del baptisme dels petits es pot celebrar al llarg de l’any litúrgic, encara que té molt sentit fer-ho durant la cinquantena pasqual. Per a la confirmació i la primera comunió, la preparació catequètica segueix el procés d’iniciació cristiana.

Pel que fa a la celebració del matrimoni, que és el sagrament dels qui volen acollir-se i formar una comunitat de vida i amor, cal trobar un moment de preparació, tant espiritual com personal. Per això, requereix un temps prudent i una catequesi adequada. 

Sempre que vulgueu rebre el Sagrament del perdó, només cal que ho demaneu al sacerdot que celebra l’Eucaristia.

El sagrament de la Unció dels malalts explicita la presència de Crist en el moment crític de la malaltia. L’acompanyament espiritual de la malaltia és una oportunitat per viure el consol de l’Esperit, rebent el viàtic i la Santa Unció. Ho podeu demanar sempre i a tota hora.